PRIVACY POLICY

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk bezoek aan onze site en elke overeenkomst (schriftelijk, telefonisch of via internet).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is De Schelp Seafood
Vestigings- & postadres:
Oude Leeuwenrui 56
2000 Antwerpen
België
Telefoonnummer: 003232311417
E-mailadres: info@deschelpseafood.be
KvK-nummer: BE 0863 758 571
btw-identificatienummer: BE 0863 758 571

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens
De Schelp Seafood verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten
met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of
strafbare gedragingen gericht tegen De Schelp Seafood, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie
te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van De Schelp Seafood.

U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van uw gegevens. Wenst u geen
mailings (catalogi) meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dit schriftelijk mededelen of via het contactformulier.
Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden dan kunt u ons dat eveneens
schriftelijk meedelen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven
e-mailadres (incidenteel) benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u
geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u kunt zich uitschrijven
via nieuwsbrief afmelden.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail
van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze
gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of producten die voor u interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt De Schelp Seafood ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.

U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar De Schelp Seafood mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij De Schelp Seafood bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies
op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer
wordt gestuurd.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren
en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is deschelpseafood.be.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt
gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de
browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site, de site nog
steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van
de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

 

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op
onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is
erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op
een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie-uiting getoond op basis van
het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partners. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

 

Adreswijziging
U bent verplicht De Schelp Seafood van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang De Schelp Seafood geen verhuis-bericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij De Schelp Seafood bekende adres en blijft
u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Beveiligde server
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die
erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken
wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze
site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Informatie en vragen
De Schelp Seafood kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in ons privacy policy zijn voorzien. In dat geval is De Schelp Seafood gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijziging zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Op verzoek bieden wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. U kunt ons ook
verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze
onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met bovenvermeld adres of via het contactformulier.

Ook als u vindt dat onze site/catalogus niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met
ons op te nemen.